LEV MED HELA DIG!

Allt jag jag gör och erbjuder har som fokus att du ska komma hem till dig själv och frigöra dina fulla potential som människa. Att komma hem till dig själv innebär att vakna upp till det i dig som alltid är helt och i samklang med allt. Att frigöra din fulla potential som människa innebär att säga ja till och utveckla just ditt speciella bidrag till världen. Du är både ett med allt och en unik människa, på samma gång.

Stilla meditation med guidning

MER INFO

Satsang

MER INFO

NON-DUAL THERAPY

Enkelt beskrivet så går Non-Dual Therapy ut på att du får hjälp att återupptäcka den del av dig själv som alltid är hel och därifrån ta emot det som är "trasigt" och behöver helas. Jag erbjuder denna terapi som privata sessioner och målsättningen är att du lär dig en metod som du sedan kan använda på dig själv. Jag ser det som att vi behöver utvecklas inom fyra olika områden: "Vakna upp", "Städa upp", "Växa upp" och "Balans".

Vakna upp

Vakna upp innebär att komma hem till dig själv och uppleva att du redan är hel. Det är upptäckten av en glädje som aldrig kan försvinna. Du är den du söker efter!

Städa upp

Städa upp innebär att se och ta emot de delar av dig själv som du förträngt och inte vill kännas vid. Det kan vara både "bra" och "dåliga" saker men oavsett så är detta guld för din fortsatta utveckling som människa.

Växa upp

Växa upp innebär att utvecklas som människa och frigöra allt mer av din unika potential. Det gamla idealet för upplysning handlade om att vakna upp från världen till oändlig frid men idag lever vi i en värld som behöver att vi engagerar oss som människor och bidrar med våra gåvor.

Balans

Balansen mellan görande och varande är central. Som människor kan vi välja mellan att vara aktiva eller passiva. De flesta lider av för mycket aktivitet men det kan också slå över till att bara vara, vilket i och för sig är skönt men det saknas ett engagemang i världen. 

NÖJDA DELTAGARE

"Att meditera hos Richard var en underbar upplevelse med mycket kärlek. En underbar tid där jag träffade likasinnade och underbara människor. Det öppnade sig en ny värld och nya möjligheter där jag lärde mig mycket om mig själv under Richards ledning."
Carmen Gloria Montero

"För mig har min tid med Richard betytt väldigt mycket. Orsaken är att han talade till mig på ett sådant sätt att jag kunde ta till mig budskapet. Hans ord nådde fram. De blev mer än bara intellektuella formuleringar. Hans visdom och hans sätt att förmedla den på blev nyckeln jag behövde för att kunna ta mig vidare på min spirituella vandring."

Ove Holmström