Satsang

Satsang

Satsang är uråldrig andlig mötesform som leds av en person som talar och svarar på frågor utifrån direkt erfarenhet av din och alla andras innersta och gemensamma natur. Vi inleder med en stunds stilla meditation och därefter är det deltagarnas delningar, frågor och längtan som styr vad vi undersöker och tittar närmare på. Syftet är att skapa förutsättningar för en djupare förståelse av och en direkt erfarenhet av att komma hem till dig själv. Att vakna upp och återupptäcka dig själv som det som alltid är helt och oskyldigt bakom alla berättelser, känslor och idéer om vem du är eller borde vara.

Hjärtligt välkommen!

Richard Krusell