Stilla meditation med guidning

Stilla meditation med guidning

De flesta människor känner bara sig själva som en berättelse i tid och rum. Genom stilla meditation ges du möjlighet att slappna av, komma ner i kroppen och återupptäcka dig själv på ett djupare plan. Jag guidar varsamt utefter hur meditationen utvecklar sig och de flesta deltagare vittnar om att de blir lugnare och mer stabila i livet samtidigt som de får en bättre kontakt med sin intuition och kreativa potential. Det händer även att deltagare vaknar upp och får en direkt erfarenhet av att komma hem till sig själva bortom alla föreställningar om vem vi är eller borde vara. Meditationen passar både nybörjare och vana meditatörer.

Hjärtligt välkommen!

Richard Krusell